De stichting Maniel organiseert of helpt bij manifestaties die binnen de Limburgse cultuur vallen en die algemene interesse genieten. Zo organiseert zij concerten die in relatie staan tot die Limburgse cultuur, historie of muziekkunst.

De Stichting helpt onder meer door de inbreng van deskundige vrijwilligers en genererende middelen.

Een bijzondere opgave van de Stichting is het levend houden van de herinnering aan de Maastrichtse componist en musicus Mathieu Niël. Zij doet dit onder meer door het doen uitvoeren en verspreiden van het muzikale werk van deze componist.

In 2017 is de bestuurssamenstelling:

Egid Niël voorzitter

Yolanda Nijs secretaris

Giel Verboord penningmeester

Koos Consten projectleider

Matean Niël lid

 

De Stichting Maniel is gevestigd en bereikbaar op;

Pastoor Habetsstraat 20

6217 KM Maastricht

Tel. 043 851 8340 / 06 4563 8883


https://www.mathieu-niel.nl

info@mathieu-niel.nl

www.stichting-maniel.nl

Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK nr. 14122659

Er vindt fondsenwerving plaats en de stichting nodigt subsidieverleners en sponsors uit door middel van een bijdrage hun engagement te tonen in dit unieke ‘Mestreechs’ cultureel project.