De productie van de operette vond plaats onder auspiciën van de Stichting Maniel. Die stichting heeft zich primair ten doel gesteld in 2017 de operette in Maastricht op de planken te brengen.

Bij gebleken succes wil de stichting overwegen de operette, met enkele lokale aanpassingen, ook in andere steden in Limburg ten uitvoer te brengen. Daarmee wordt bij de Maastrichtse productie rekening gehouden.